[hacer paginas web] [crear una pagina internet] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[]
[Consell Escolar]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[areaprofessorat]
[Descàrregues]
[Legislació educativa]
[Coordinació Batxillerat]
[Patrocinadors]
[Àlbum fotoigràfic]
[]
[organismes Oficials]
[AMPA]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]

Salutació de la Direcció del centre

Vull donar-vos la benvinguda al nostre centre mitjançant d'aquesta pàgina web. En ella és la nostra intenció que trobeu tota la informació necessària sobre l'oferta d'estudis. estructura i funcionament.


Volem que aquest espai digital facilite no només la consulta a aquells que vullguen formar part del nostre projecte educatiu, sinò que faça acessible tota la informació que necessiten les famílies per el seguiment del seus fills i filles.


Posem a la vostra disposició un espai de comunicació on podeu contactar tant amb el professorat i els seus departaments com a l'AMPA i també amb la secretaria i l'equip directiu.


Aquesta pàgina és també un espai de formació i consulta on l'alumnat trobarà els materials de les seues assignatures i la possibilitat d'intercanviar activitats i treballs amb el professorat per mitjà de la plataforma moodle, a la qual pretenem incorporar també als pares i martes, tot i facilitant els materials de formació que es vagen generant en l'escola de famílies.


Volem que qualsevol suggeriment o proposta de millora, tant d'aquesta web com del nostre centre en general, ens la transmeteu mitjançant la nostra bústia de suggeriments contribuint així a la millora continua de la qualitat que pretenem.


Benvinguts a l'IES l'Om de Picassent.


Javier Espí

Director