Inicio

Horari de Secretaria:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores


Nivells que s'imparteixen:

-1r a 4rt d'ESO

-1r i 2n de Batxillerat Científic-Tenológic

-1r i 2n de Batxillerat d'Humanitats i C. Socials


Cicles Formatius:

-Grau Mitjà de Gestió Administrativa

-Grau Mitjà d'Instal.lacions eléctriques

-Grau Superior de Secretariat

-Grau Superior d'Administració i Finances


ADMISSIÓ ALUMNAT CURS 2017/2018

Normativa


    Decret 40/2016 (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)


    Ordre 7/2016 (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)


    Correcció d'errades de l'Ordre 7/2016 (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat)


    Ordre 18/2016 (Formació Professional GM i GS)


    Resolució de 4 abril 2017 (Adaptació d'annexos de l'Ordre 18/2016)


    Decret 135/2014 (Formació Professional Bàsica)


    Orde 73/2014 (Programes Formatius de Qualificació Bàsica)


    Resolució de 31 de març de 2017 per la qual s'estableix el calendari i el procediment d'admissió i matrícula de l'alumnat en els ensenyaments de Formació Professional Bàsica, de Grau Mitjà i de Grau Superior, en centres públics i centres privats no universitaris amb cicles formatius sostinguts amb fons públics; en els Programes Formatius de Qualificació Bàsica finançats amb fons públics, i en els cicles de Formació Professional Bàsica dirigits a beneficiaris del Pla d'ocupació juvenil per al curs 2017-2018


        Resum del calendari d'admissió i matrícula en els ensenyaments de Formació Professional (GM, GS, FPB, FPB2 i PFQB)


Assistent d'admissió telemàtica


    Assistent d'admissió per a ESO


    Assistent d'admissió per a Batxillerat
  

<<<< Tornar a la pàgina principal