[diseño web] [crear una pagina internet] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[]
[Consell Escolar]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[areaprofessorat]
[Descàrregues]
[Legislació educativa]
[Coordinació Batxillerat]
[Patrocinadors]
[Àlbum fotoigràfic]
[]
[organismes Oficials]
[AMPA]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]

Grau superior de Secretariat

Informació:

  

QUINS TREBALLS POTS DESENVOLUPAR?


Els propis d'una Secretaria d'empresa mitjana o gran: Relacions amb l'àmbit extern i intern de l'empresa tant oral com per escrit i al menys en dues llengües estrangeres a més del Valencià i Castellà amb correcció i fluïdesa. Organització dels treballs dels seus superiors així com de les persones al seu càrrec. Organització de l'arxiu de l'empresa. Tot així mitjançant els elements informàtics més moderns que les circumstàncies posen al seu abast.


DURACIÓ DEL CICLE FORMATIU:


1300 hores distribuïdes en dos cursos lectius: 960h. en el Centre Educatiu i 340h. de Formació en Centres de Treball (empreses).


MÒDULS PROFESSIONALS


-Comunicació i relacions professionals

-Organització i treballs del secretariat

-Gestió de dades

-Elaboració i presentació de documents

-Elements de dret

-Anglés

-Francés

-Formació i orientació laboral

-Formació en Centres de Treball


ACCÉS A ALTRES ESTUDIS:


Accés preferent a estudis universitaris vinculats a Ciències Socials i Jurídiques. Accés a altres estudis universitaris. Accés a altres Cicles Formatius de Grau Superior.