[crear una pagina internet] [diseño web] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[votacionsclaustre]
[Consell Escolar]
[votacionsconsell]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[areaprofessorat]
[Legislació educativa]
[Descàrregues]
[Coordinació Batxillerat]
[Patrocinadors]
[Àlbum fotoigràfic]
[]
[organismes Oficials]
[AMPA]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]

Grau Superior d'Administració i Finances

Informació:

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Administratiu d'oficina. Administratiu comercial. Administratiu financer. Administratiu comptable. Administratiu de logística. Administratiu de banca i d'assegurances. Administratiu de recursos humans. Administratiu de l'Administració pública. Administratiu d'assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories. Tècnic en gestió de cobraments. Responsable d'atenció al client.


DURACIÓ DEL CICLE FORMATIU:

2000 hores distribuïdes en dos cursos lectius: 1.560h. en el Centre Educatiu, 40h. de Projecte i 400h. de Formació en Centres de Treball (empreses).


MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Gestió de la documentació jurídica i empresarial.

Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

Ofimàtica i procés de la informació.

Proces integral de l'activitat comercial.

Comunicació i atenció al client.

Anglès.

Formació i orientació laboral.

Anglès tècnic I-S.

Segon curs:

Gestió de recursos humans.

Gestió financera.

Comptabilitat i fiscalitat.

Gestió logística i comercial.

Simulació empresarial.

Anglès tècnic II-S.

Projecte d'Administració i finances.

Formació en Centres de Treball.


ACCÉS A ALTRES ESTUDIS

El títol de Tècnic Superior en Administració i Finances permet el accés directe per cursar qualsevol altre cicle formatiu de grau superior, en las condicions d' admissió que s' estableixen.

El títol de Tècnic Superior en Administració i Finances permet el accés directe als ensenyament conduents als títols universitaris de Grau, en les condicions d' admissió que se estableixen.