[crear una pagina internet] [diseño web] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[]
[Consell Escolar]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[areaprofessorat]
[Descàrregues]
[Legislació educativa]
[Coordinació Batxillerat]
[Patrocinadors]
[Àlbum fotoigràfic]
[]
[organismes Oficials]
[AMPA]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]

Grau mitjà d'instal.lacions elèctriques i automàtiques

Informació:

QUINES OCUPACIONS POTS DESENVOLUPAR?


Instal.lador-mantenidor electricista. Electricista de construcció. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Instal.lador-mantenidor de sistemes domótics. Instal.lador-mantenidor d'antenes. Instal.lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal.lador-mantenidor d'equips i instal.lacions telefòniques. Muntador d'instal.lacions d'energia solar fotovoltàica.


DURACIÓ DEL CICLE FORMATIU:


2000 hores distribuïdes en dos cursos lectius: 1620h. en el centre educatiu i 380h. de Formació en Centres de Treball (empreses).


MÒDULS PROFESSIONALS


-Automatismes industrials

-Electrònica

-Electrotècnia

-Instal.lacions elèctriques interiors

-Formació i orientació laboral

-Anglés tècnic

-Instal.lacions de distribució

-Infraestructures comunes de

   telecomunicació en vivences i edificis

-Instal.lacions domòtiques

-Instal.lacions solars fotovoltaiques

-Màquines elèctriques

-Empresa i iniciativa emprenedora

-Formació en Centres de Treball


CERTIFICAT DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL EN BAIXA TENSIÓ. CATEGORIA BÀSICA I ESPECIALISTA


ACCÉS A ALTRES ESTUDIS


Accés directe per a cursar altre Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Accés al Cicle Formatiu de Grau Superior. Batxillerat.