[crear una pagina internet] [hacer paginas web] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[votacionsclaustre]
[Consell Escolar]
[votacionsconsell]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[areaprofessorat]
[Legislació educativa]
[Descàrregues]
[Coordinació Batxillerat]
[Patrocinadors]
[Àlbum fotoigràfic]
[]
[organismes Oficials]
[AMPA]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Documents interns del Centre

En la present pàgina es presenten uns quans documents de treball intern del centre en format flash. Quan s'obriguen, si no es veuen amb claredat, es pot controlar la visió amb la barra d'eines:

Que apareix a la part inferior. És convenient passar a pantalla completa (1ª icona de la barra) i controlar el zoom amb la sisena icona. Per reduir el zoom, fent doble clic damunt qualsevol pàgina, veiem la barra:

On pot controlar-se el zoom poc a poc (amb els botons + ó - o d'un cop amb el botó de la lupa situat al centre

Pla General Anual del Centre (PGA)

Annex II. Contracte Programa 2012-13-14

Annex III. Pla D'acció Tutorial (PAT) 2013-2014

Annex IV. Projecte de Formació en Centres-CLIL

Annex IX: Projecte musical 13-14

Annex V. Projecte Esportiu de Centre

Annex VI. Pla de Transició I

Annex VII. Pla de foment lector

Annex VIII. Disseny Particular del Programa d'Educació Bilingüe

Dossier informatiu pares 2014-2015 en pdf