• Administració empreses
 • Anglés
 • Biologia i Geologia
 • Dibuix
 • Economia
 • Educació Física
 • Electricitat
 • FCT
 • Filosofia
 • Física i Química
 • FOL
 • Francés
 • Geografia i Història
 • Grec
 • Informàtica
 • Llatí
 • Llengua Castellana
 • Matemàtiques
 • Música
 • Orientació
 • Religió
 • Tecnologia
 • Valencià

 • GRAUS

  Grau mitjà de gestió administrativa
  Grau mitjà d'instal.lacions elèctriques i automàtiques
  Grau Superior d'Administració i Finances
  Grau superior de Secretariat
  Formació professional dual (FPD)