[hacer paginas web] [diseño web] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[votacionsclaustre]
[Consell Escolar]
[votacionsconsell]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[fpdual]
[areaprofessorat]
[Legislació educativa]
[Descàrregues]
[Coordinació Batxillerat]
[Àlbum fotoigràfic]
[organismes Oficials]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]

Coordinació de Batxillerat

Informació:

  

ÚLTIMES INFORMACIONS:

-Instruccions de preinscripció 2016

-Calendari de Preinscripció 2016

-Ponderacions per a la preinscripció 2016

-Instruccions per a la matrícula de les PAU curs 2015-2016

1.- BATXILLERAT

          InfoBatxillerat 2013 (Power Point, actualitzat al curs 2012-2013)

          Després del Batxllerat

2.- PROVA ACCÉS UNIVERSITAT (PAU)

          Examens PAU cursos anteriors

          Horari PAU 2016

          -Calendari PAU 2016

 La PAU a la Comunitat Valenciana

                Preinscripció

                Notes de Tall P.A.U. 2015

                Simulador de Notes d'Admissió

                Exemple Pràctic Gerardo

3.- UNIVERSITAT

          Guia d'Estudis Universitaris del Sistema Universitari Valencià

Graus en la Universitat Politécnica de València

Info Futur Alumne Universitat Politécnica de València

                Graus en la Universitat de València

                Info Futurs Estudiants Universitat València

                Graus de totes las universitats espanyoles

                Webs de totes las universitats espanyoles

                Guia Oficial de Titolacions i Postgraus de les Universitats espanyoles

Després dels estudis universitaris

4.- RECOMANACIONS

          Orientació Acadèmica

                Diccionari d'Estudis

                El G.R. la eina que t'ajuda a arribar on vols

Tècniques Estudi i Consells Útils per a l'Estudiant

                Què estudie? Revista online per a joves que creuen en el  seu futur

          ¿Decidint què i on estudiar? yaq.es

Per aclaració d'algun dubte, parleu amb Manuel Parra Coordinador de Batxillerat.