[hacer paginas web] [diseño web] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[votacionsclaustre]
[Consell Escolar]
[votacionsconsell]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[fpdual]
[areaprofessorat]
[Legislació educativa]
[Descàrregues]
[Coordinació Batxillerat]
[Àlbum fotoigràfic]
[organismes Oficials]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]

Consell Escolar

Composició:

La composició definitiva del Consell Escolar del Centre, després de les eleccions a l'esmentat òrgan de govern celebrades el 27 de novembre de 2014 per a renovar el 50% dels membres, i després la constitució formal del mateix el dia 17 de desembre de 2014, és la següent


EQUIP DIRECTIU:

  


REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT:

  


REPRESENTANTS DE PARES I MARES:

  


DESIGNADA PER L'AMPA

  


REPRESENTANTS D'ALUMNAT:

  


REPRESENTANT DEL PERSONAL NO DOCENT

  


REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENT