La composició definitiva del Consell Escolar del Centre, després de les eleccions a l'esmentat òrgan de govern celebrades el 27 de novembre de 2014 per a renovar el 50% dels membres, i després la constitució formal del mateix el dia 17 de desembre de 2014, és la següent


EQUIP DIRECTIU:Javier Espí (Director)
Óscar Ortiz (Director d'Estudis)
Ana Mª Lorente (Directora d'Estudis)
María Simó (Secretària)

REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT:María Montiel Monleón
Antoni Piera Rubio
Josefa Aznar Ibáñez
Raúl Alemany CAmpos
Francisco Hernández Flor
Marta Lanuza Vives
José Miguel Roger Montesinos
Fermín Romaguera

REPRESENTANTS DE PARES I MARES:María Amparo Aguado Córdoba
Mª Luz Caballero Escuin
Ana Esparza Guaita
Elena Palau Gómez
Josep Tomàs Beltrí

DESIGNADA PER L'AMPAMercedes Velert López

REPRESENTANTS D'ALUMNAT:Inés Mora
Joan Vicent Aguado Carrasco
Javier Hernández Díaz
Paula Navarro Bosch
Vicent Boscá López

REPRESENTANT DEL PERSONAL NO DOCENTAlejandro Bellido Miralles

REPRESENTANT DE L'AJUNTAMENTBelén Bernat Sotelo (Regidora d'Educació)