[diseño web] [hacer paginas web] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[votacionsclaustre]
[Consell Escolar]
[votacionsconsell]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[fpdual]
[areaprofessorat]
[Legislació educativa]
[Descàrregues]
[Coordinació Batxillerat]
[Àlbum fotoigràfic]
[organismes Oficials]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]

Claustre de Professors

32. Josep Espert Viñuelas (Cap Departament)

33. Francisco Javier Espí Guerola (Director)

34. Rafael Andújar Sifre

35. Carlos Beltrán Plasencia

52. Carmen Renart Mendoza (Cap Dep llatí)

53. Inmaculada Ballesteros (Cap Dep grec)

  

67. Cristina Ureña Albero (Cap Departament)

68. Silvia Martínez Miguel

69. Mª Vicenta Marco Gonzalbo

70. Neus Morató Ferrer

71. Llorenç Arnandis Llácer

72.


  

10. Begoña Martí Moreno (Cap Departament)

11. Francisco J. Hernández Flor

12. Mª Carmen Lacruz Ballester

13. Inmaculada Salort Hernández

14. José Vicente Noguera Peñalva

15. Cecilia Hernández Villaplana

01. Elena Murcia Rubio (Cap Departament)

02. Mª Carmen García Pellicer

03. Juan Pablo Cervera Colomer

04. Leonor Rodenas Herrero

05. Mª José Arroyo Bono

06. Julio Daniel Ortiz García

07. María Amparo Yago Gómez

08. Gema Juan Ortells

09. Carmen Chaveli Berti

36. José Emilio Batista Barrios (Cap Departament)

37. Antoni Costa

38. Raúl Sánchez Gómez

  

74. Montiel Monleón Cano (Cap Departament)

75. José Miguel Martínez Bono

76. Primi Tarazona Martínez

77. Óscar Ortiz Chuliá (Cap d'Estudis)

78. Gerardo Andrés Moreno

79. Francesc Cerdà Dimas

80. Joana Honrubia Ascó

  

73. Eduardo Vivó González (Cap de Departament)

  

81. Héctor López Climent  (Cap Departament)

82. Pepa Aznar Ibáñez (Coordinadora ESO)

83. Javier Díaz Zafrilla

84. Miguel Ángel Peris Ballester

30. María Simó Martínez (Secretària)

31. Susi Moreno Guerrero  (Cap de Departament)

27. Ricard Comes Muñoz (Cap Departament)

28. José Miguel Roger Montesinos

29. Ana España Albelda


  

64. Raúl Alemany Campos (Cap Departament)

65. José Ramón Revert Beneito (Vicedirector)

66. Ana Hernández Miñano

  

16. Miquel Rivera Sospedra

17. Manuel Jovani Beltrán

18. Pepa López Tomás

19. Laia Pérez Muñoz (Cap de Departament)

20. Mª José Sargues  

Composició del Claustre. curs 2016-2017

Administració d'Empreses

Anglés

Biologia i Geologia

Castellà

21. Choni Pérez Alcántara

22. Susana Llorens Abad (Coordinadora Batx)

23. Antonio Ponce Catalá (Cap de Departament)

24. Mª Teresa Ponce Catalá

25. Marcos Sevilla

26. Vicenta Jiménez Revert

  

Dibuix

Economia

Educació Física

Filosofia

Física i Química

39. Óscar Cónsul Pascual (Cap Departament)

40. Rafael Gimeno Moscardó (Cotutor 1rA)

41. Fuencisla Milán Martín (Tutora 3r C)

  

F.O.L.

42.  Nieves García Gómez (Cap Departament)

Francés

43. Marta Lanuza Vives (Cap Departament)

44. Melania López Juan

  

45. Maite Navarro Ruiz (Cap Departament)

Informàtica

Instal.lacions

Electrotècniques

Llatí i Grec

46. Vicente Mascarós Mateo (Cap Departament)

47. Plàcid Navarro Castanyer

48. Fermín Romaguera Martínez

49. Fco Javier Marqués Pons

50. David Costell Cañada

51. Tania Fernández Pérez

Matemàtiques

Música

54. Amparo Zurriaga Clavel (Cap Departament)

55. Manuel Nando Roig (Coordinador Web)

56. Antoni Piera Rubio

57. Marina Felip Cubells 

58. Victoria Ramos Navarro

59.José Luis Perales Cortés

60. Ana Martí Pallarés

61. Ana Isabel Roig Landete

62. Elena Velasco (1/2 horari)

63. Elena Sanmartín (1/3 horari)

  

Psicologia i

Pedagogia

Religió

Socials

Tecnologia

Valencià

85. Toni Torreño Mateu (Cap Departament)

86. Andreu Sevilla Collado

87. Ana Mª Lorente Hernández (Cap d'Estudis)

88. Empar Lerma Sanchis (Directora d'Estudis)

89. Tina Rubio Camarasa (Tut B1A)

90. Isabel Santolaria Ordaz

91. Margaret Sanz Climent