[crear una pagina internet] [diseño web] [Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[]
[Consell Escolar]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[areaprofessorat]
[Descàrregues]
[Legislació educativa]
[Coordinació Batxillerat]
[Patrocinadors]
[Àlbum fotoigràfic]
[]
[organismes Oficials]
[AMPA]
[]
[]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]

Cicles Formatius

Cicles Formatius impartits a l'IES l'Om:


                                                          

                   Descarrega't la informació en format pdf 

Condicions d'accés i titolacions:

  

  

ACCÉS DIRECTE


Per a Cicles de Grau Mitjà:


            -Graduats en Educació Secundària

               Obligatòria.

            -Alumnes amb segon de BUP aprovat.

            -Titulats de Formació Professional de 1er.

               Grau.


Per a Cicles de Grau Superior:


            -Titulats de Batxillerat LOGSE.

            -Titulats de Batxillerat Experimental.

            -Alumnes amb COU superat.

            -Titulats de Formació Professional de 2n.

              Grau.ACCÉS MITJANÇANT PROVA:


Si no es reuneixen els requisits d'accés directe s'hi

podrà accedir superant una prova, si es compleixen:


            -17 anys abans del 31 de desembre per als

            Cicles de Grau Mitjà.

            -18 anys abans del 31 de desembre i estar

            en possessió del títol de Tècnic per      accedir

            a un Cicle Formatiu de Grau Superior de la

            mateixa família professional.

            -19 anys abans del 31 de desembre per als Cicles de Grau Superior.


TITOLACIONS:


El Títol obtingut en finalitzar la Formació Professional de Grau Mitjà és el de Tècnic en l'especialitat cursada.

El Títol obtingut en finalitzar la Formació Professional de Grau Superior és el de Tècnic Superior en l'especialitat cursada