[crear una pagina internet] [hacer paginas web] [Avaluació]
[Documents de tutoria]
[Plec de Càrrecs]
[Docuements Departament Orientació]
[Legislació PQPI]
[Legislació Integra]
[Memòria Tutoria]
[Protocol absentisme]
[Inicio]
[Plànol]
[Salutacio Direccio]
[Composició Equip Directiu]
[administracioempreses]
[angles]
[biologia]
[castella]
[economia]
[dibuix]
[educaciofisica]
[Filosofia]
[fisica]
[fol]
[frances]
[informatica]
[Instalacions Electriques]
[llati]
[matematiques]
[musica]
[orientacio]
[religio]
[socials]
[tecnologia]
[valencia]
[claustre]
[Atenció a pares]
[votacionsclaustre]
[Consell Escolar]
[votacionsconsell]
[Cicles Formatius]
[Cicles Formatius]
[Grau Mitja Gestio Administrativa]
[Grau superior Administacio i finances]
[Grau Mitja Instalacions Electriques]
[Grau Superior Secretariat]
[fpdual]
[areaprofessorat]
[Legislació educativa]
[Descàrregues]
[Coordinació Batxillerat]
[Àlbum fotoigràfic]
[organismes Oficials]
[]
[]
[]
[revista]
[Mediació]
[]
[]
[materialscocope]
[]

Àrea del professorat

AVALUACIÓ

DOCUMENTS DE TUTORIA

DOCUMENTS PER INSTRUCCIÓ D'EXPEDIENTS

DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ

LEGISLACIÓ PQPI

LEGISLACIÓ INTEGRA

MEMÒRIA TUTORIA

PROTOCOL D'ABSENTISME

Justificant interactiu de faltes d'assistència del professorat

ACTA D'ELECCIÓ DE DELEGATS

Resolució 15-6-2015 d'Instruccions d'inici del curs 2015-2016

Resolució 14-7-2014 d'instruccions d'inici del curs 2014-2015 amb

 hipervincles legislatius que la fonamenten

Resolució de 26-6-2015 d'instruccións d'inici de curs per a Cicles formatius de FPB gaus mitjà i superior

COM OBTINDRE LA CLAU D'ITACA

RECORDATORI PER L'ALUMNAT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (CICLES)