Calendari Proves d’Accés 2018

  • INSCRIPCIÓ: del 17 de maig al 31 de maig, ambdós inclosos.
  • Publicació llistats alumnes que deuen realitzar la prova en altre centre: 7 de juny
  • Publicació llistes provisionals d’admesos: 7 de juny
  • Publicació llistes definitives d’admesos i exclosos: 14 de juny
  • PROVES GRAU MITJÀ: 18 de juny 2018
  • PROVES GRAU SUPERIOR: 20 de juny 2018
  • Publicació llistes provisionals qualificacions grau mitjà: 27 de juny
  • Publicació llistes provisionals qualificacions grau superior: 28 de juny
  • Termini de lliurament documentació justificativa prova grau mitjà i grau superior: del 17 de maig al 5 de juliol, ambdós inclosos.
  • Publicació llistes definitives qualificacions i entrega de certificats: 9 de juliol

Sol·licitud proves Grau Mitjà

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18047_BI.pdf

Sol·licitud proves Grau Superior

http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/18052_BI.pdf

Més informació Grau Mitjà

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=1909

Més informació Grau Superior

http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=836

Exemple proves d’accés

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/ejemplificaciones